Paul Goma – 80

Paul Goma este scriitorul român cel mai marcat de “modelul” Gulagului, din care face un adevărat imago mundi. Insistenţa obsedantă cu care tratează această temă poate instaura o monotonie a ororii, care depăşeşte nivelul de impact asupra cititorului, prin saţietate. Nu cred însă că problema se cuvine pusă astfel, din moment ce aportul scriitorului este acela de pionierat în romanul despre Gulag şi de efect Soljeniţîn asupra mentalităţii occidentale. Alături de mărturii (trilogia agresiunii: Gherla, Culorile curcubeului ’77, Soldatul cîinelui), romanele sale Patimile după Piteşti şi Ostinato au aceeaşi valoare de şoc, cu specificarea că aici autorul apelează la construcţii narative ample, în care ficţiunea este hotărîtoare, deşi ea porneşte de la realitate. Romanele sale pot fi distribuite după o anumită “hartă” eshatologică: paradisul, pierdut pentru totdeauna, al copilăriei basarabene pulsează latent în aproape toate scrierile sale (fiind sintetizat mai ales în Din Calidor), purgatoriul este dominant în Ostinato (chiar dacă se va dovedi a fi un purgatoriu ambiguu), iar ultimul cerc al infernului este înfăţişat în Patimile după Piteşti. Am prezentat “harta” eshatologică invers decît la Dante, deoarece traseul personajelor lui Goma nu este unul al mîntuirii: ieşirea din infern nu va avea loc decît parţial, iar paradisul nu va fi regăsit niciodată.

~ by ruxandracesereanu on October 22, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: