Distopie mizerabilistă în filmul românesc contemporan (2)

În spațiul literaturii, cel care definește cu acuratețe maximă mizerabilismul este un prozator el însuși mizerabilist: este vorba despre Dan Lungu care, în 2010, publică în revista Bucureștiul Cultural, un text intitulat “Carnet de scriitor”. Unul din subcapitolele acestui text, de sinteză binevenită, este intitulat tocmai “˂˂Mizerabilism>> sau realism posttraumatic”. Pe parcursul demonstrației lui Dan Lungu, realismul postcomunist va fi explicat nuanțat și calificat ca “postsocialist, posttraumatic, dezideologizat” Deși demonstrația lui Dan Lungu este ulterioară celor trei filme de care mă voi ocupa în acest studiu concis, pentru a puncta distopia mizerabilistă prin intermediul a trei regizori din generații diferite (este vorba despre filmele Patul conjugal, în regia lui Mircea Daneliuc, Terminus paradis, în regia lui Lucian Pintilie și Moartea domnului Lăzărescu, în regia lui Cristi Puiu), el este legat acut și direct, consider, inclusiv de impactul pe care l-a avut filmul românesc actual în străinătate și, prin efectul bumerangului, în interiorul culturii române și în mentalitatea contemporană.

Care sunt atributele realității mizerabiliste, în opinia (nu doar artistic-literară, ci și sociologică a) lui Dan Lungu? Lista este concentrată: “caricatura, deriziunea, sarcasmul, umorul caustic, absurdul sau bizareria”. Din punct de vedere social cea avută în vizor este periferia umană și “existența larvară”, personajele fiind niște “mutanți”. Stilul este frust, argotic, dar el este adecvat pentru lumea antieroilor (astfel sunt catalogați, de către Dan Lungu, personajele marginale, periferice, asumate). Receptată dinafară, această lume este acuzată și criticată, dar văzută din interior, ea este una firească, naturală, în postcomunism. Ceea ce frapează spectatorul (și cititorul) este directețea stilului și mărcii acestei lumi, antielitismul și minimalismul ei, insistă Dan Lungu. Antieroii sunt niște dizgrațiați ai societății, înfățișați frontal, fără labirinturi, fără barochisme și încâlceli stilistice. Ei fac parte dintr-un realism postcomunist (mizerabilist) care ironizează realismul comunist tocmai prin caracterul periferic, prin reacția totalizatoare de greață existențială (la propriu, nu filosofic ori ideatic), prin argou. Abolirea cenzurii, după dispariția regimului comunist, a permis acest lucru, dar și tendința de a recupera cotidianul (la nivel de viziune, limbaj, acțiune, stil). Dan Lungu consideră că realismul mizerabilist din literatura română postcomunistă face parte dintr-un proces firesc de “democratizare lexicală”.

Am sintetizat și utilizat în fragmentul anterior întreaga teorie despre mizerabilism, asumată de Dan Lungu, fiind întru totul de acord cu abordarea și demonstrația sa. Am, totuși, niște nuanțări relativ polemice față de câteva puncte din tabelul său ideatic despre mizerabilism. Astfel, mizerabilismul social (concretizat prin sărăcie, dezgust, disperare) a existat și în comunism și s-a prelungit de fapt în postcomunismul românesc, chiar dacă în comunism scanarea acestui neorealism a fost interzisă. Starea de ghetoizare a populației, în comunism, a molipsit și postcomunismul, tocmai ca o moșternire directă a regimului anterior. Periferic și marginalitate au existat în exces în comunism, dar ele nu au devenit puncte cheie în artă, fiind îngăduite extrem de rar spre a face parte din peisagistica socială comunist-acceptată și doar spre a suferi amendamente și pedepse (în filme precum Reconstituirea, de pildă, dar și în Probă de microfon ori Croaziera). De facto, starea de periferie, marginalitate și ghetoizare a fost transmisă în postcomunism tocmai din regimul anterior, căruia i s-au prăbușit paravanele și pudorile. Spațialitatea intimă (casnică), sordidă, prezentă constant în filmul românesc postcomunist este, cu sau fără ghilimele, un rest de Gulag, un țarc comunist degradant, sufocant, punitiv. Cu alte cuvinte, noul val nu inventează ghetoizarea, starea de lumpen și abjecția, ci doar le scoate afară de după paravan.

Advertisements

~ by ruxandracesereanu on October 11, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: