Cuvintele care ucid în efigie (1)

Criza şi deteriorarea limbajului, pe tot parcursul secolului XX şi începutul secolului XXI, sunt legate, în mod evident, de violenţele politice şi cotidiene, multe dintre acestea marcate de “animalizarea conflictului interuman” (după cum afirmă Alain Brossat în Le corps de l ‘enemi. Hyperviolence et démocratie, 1998), de o bătălie aproape zoologică între carnasierii umani. Indivizii nu mai percep în opozanţii lor nişte adversari, ci nişte duşmani, de aici practica bestializării lingvistice a presupusului inamic. Se pare că imageria animală este cea care satisface cel mai puternic necesităţile de puniţie lingvistică ale indivizilor. Registrul-bestiariu are ca principal scop umilirea şi ridiculizarea opozantului, care este portretizat, în societatea contemporană, mai puţin ca un monstru, cât ca un animal abject, repugnant. Nimeni nu mai prea vorbeşte astăzi despre dragoni, balauri sau Scyla şi Charibda, ci despre păduchi şi viermi umani care se cuvin a fi deratizaţi. Zoopolitica, pe care au observat-o foarte mulţi analişti ai fenomenului, acest scop îl are. Există în discursul violent al omului modern şi chiar postmodern o “logică zoologică” pe care Alain Brossat o explică a fi moştenită din structura războaielor din vechime, în care celălalt, adversarul, era perceput ca o pradă, ca un vânat, ca o bestie care trebuia eliminată. Pe lângă procesul de zoologizare, un alt fenomen de violenţă lingvistică se manifestă prin încercarea de canibalizare a adversarului, a celuilalt: fiind stigmatizat lingvistic, acesta este, de fapt, ucis în efigie, spre a putea fi devorat de agresorul său.

Ca să luăm două exemple specifice pentru totalitarismele secolului XX, canibalizarea şi bestializarea lingvistică a celuilalt (diferitului) putea fi făcută matematic, pretins ştiinţific, rece (naziştii) sau, dimpotrivă, pasional şi ardent (comuniştii). Dar există şi alt tip de exemple, care nu ţin neapărat de politică. Unele din cele mai dure discursuri din partea unor făpturi umane apar, de pildă, în epopeea homerică Iliada: războinicii cuprinşi de furie oarbă ţin nişte discursuri vitriolante şi ucigătoare în efigie la adresa adversarilor lor, dar nu numai la adresa acestora (logica fiind una belică). Desigur, între discursul inflamat al lui Ahile, de pildă, şi discursul procurorului sovietic Vîşinski, marele acuzator la procesele înscenate de Stalin (care îşi numea victimele drept “vipere lubrice”), diferenţa este una de context, stil, convenţie şi literaritate: Ahile este personaj de epopee, Vîşinski este individ abominabil în carne şi oase, om nou, produs tipic al regimului comunist. Aceeaşi diferenţiere este valabilă şi între carnagiul exagerat comis de Ulise asupra peţitorilor insolenţi ai Penelopei şi uriaşele gropi comune rămase moştenire de la Gulaguri şi Holocaust.    “Teratologizarea istoriei” mai cu seamă în secolul XX, observă Alain Brossat, introduce însă şi un alt element, anume teatralitatea, terfelirea ritualizată şi ritualică prin cuvinte. De remarcat, şi destui analişti ai fenomenului au observat acest fapt, vocabularul agresiv şi grotesc variază în funcţie de ţări şi arii geografice, în funcţie de cultură (politică), istorie şi multe alte componente. Există diferite strategii şi tactici lingvistice violente, omul modern, şi mai cu seamă omul politic, manifestând o “tensiune dramaturgică” în discursul puterii (Christian Le Bart, Le discourse politique, 1998; Jean Franklin, Le discourse du pouvoir, 1975) prin care vrea să îi domine pe ceilalţi, inclusiv într-o manieră agresiv-vulgară pe care, nu rareori, ambiţionează să o instituţionalizeze.

Advertisements

~ by ruxandracesereanu on June 27, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: