Din fauna și flora postomunistă (3)

 IMPOSTORUL

O vietate a vremurilor româneşti de astăzi este impostorul: făptura cu pricina nu este moştenită neapărat din comunism, ea fiind o constantă a istoriei şi politicii româneşti (chiar şi a culturii române). Impostorul ca împărat gol, fără haine, este, însă, mai vizibil în postcomunism, mai uşor de detectat şi de arătat cu degetul. Şi aceasta tocmai fiindcă plăcerea (sau dependenţa) impostorului, a oricărui impostor, este să pozeze, să pară, să păstreze aparenţele, să amăgească, să inducă în eroare.

Trebuie precizat că impostorul nu este neapărat limitat intelectual, nu este un handicapat mental: are atâta inteligenţă cât să cunoască reţelele şi filiaţiile prin care poate părea ceea ce nu este. Apoi are cu siguranţă fler, căci ştie unde şi când să amăgească şi să pară drept ceea ce nu este. Nu se dă de gol, ci, de obicei, este dat de gol. Căci, aşa cum există impostori, există şi dătători în vileag ai imposturii, din fericire pentru noi şi pentru păstrarea unui relativ echilibru în cadrul naturii umane.

Caracterul impostorului este, desigur, infam, dar nu mai infam decât al lichelei sau lingăului. Ceea ce îl deosebeşte de ceilalţi doi este dorinţa sa acută de a păstra aparenţele. Impostorul ştie că este gol pe dinăuntru şi că ceea ce oferă publicului este o minciună şi un simulacru. De aceea, îşi exersează inteligenţa pentru a emite strategii şi tehnici de seducţie asupra publicului. Întrucât impostorul depinde exclusiv de un public: doar fiindcă acesta există, impostorul dezvoltă tactici de seducţie şi are chiar un program prin care induce în eroare cu un anumit ceremonial. Hotărât lucru, impostorul este un gangster caracterial şi moral mai versat şi mai rafinat (asezonat şi fasonat) decât licheaua sau lingăul. Atunci când este dat în vileag, el stârneşte dezgust, dar un dezgust mai mic totuşi decât cel stârnit de lichea şi lingău. Poate fiindcă impostorul lezează oarecum actoriceşte realitatea, în timp ce ceilalţi doi o lezează într-un mod grobian şi gregar. În nici un caz nu aş vrea să se creadă că iau apărarea impostorului, departe de mine aşa ceva. Impostorul are, însă, o alură mai puţin agresivă decât licheaua şi lingăul, poate fiindcă, străduindu-se cu atâta râvnă să pară drept ceea ce nu este, destul de uşor ar putea fi taxat, medical vorbind, de schizoidie. Licheaua şi lingăul nu sunt suspecţi de vreo formă de maladie psihică – caracterul lor dezgustător este delimitabil în cadrul unei normalităţi umane blamabile şi decepţionante, dar totuşi “normalitate”; în timp ce în cazul impostorului intervine o dedublare nesănătoasă, uşor de diagnosticat în spaţiul psihic. Totuşi, există o situaţie în care impostorul se aseamănă cu licheaua: atunci când impostorul se lichelizează (fireşte, acest verb nu există în limba română, l-am creat pe loc, pentru a descrie procesul de trecere dintr-o categorie în alta, chiar dacă ambele categorii sunt ingnobile).

Ceea ce irită cel mai mult în cazul impostorului este gonflarea sa narcisiacă şi grandomania; el încearcă să pervertească vidul de dinăuntru şi lipsa de profesionalism cu aere de erudiţie şi magnanimitate culturală (sau de altă natură, depinde de specialitatea impostorului) care sunt jucate şi trucate uneori cu destulă îndemânare. Vai, însă, de clipa decamuflării şi a dării în vileag! Turtit şi strivit în procesul demistificării la care este supus, atunci când este descoperit, impostorul devine un deşeu. Iar deşeurile nu sunt, după cum bine se ştie, întotdeauna reciclabile!

Advertisements

~ by ruxandracesereanu on April 1, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: