extrema dreapta (3)

Extrema dreaptă românească (3)

 

         

          În general, cam toate gazetele cu orientare de extremă dreaptă din perioada interbelică publică articole de doctrină şi emoţionalitate legionară; în unele, accentele antisemite sînt în plan secundar, în altele radicalismul antisemit este primordial. Unele dintre ele cultivă caricatura antisemită, înfăţişînd, mai totdeauna, fie figura unui evreu obez şi libidinos, răstignindu-l pe Hristos (a doua oară), fie figura unui soldat bolşevic evreu (căpcăun şi mefistofelizat). Pagini întregi ocupă propaganda legionară vizuală (ajutorul legionar, şantierele, panteonul eroilor, figura Căpitanului Corneliu Zelea Codreanu etc.) sau diferite documente legate de procesele legionarilor, amintiri ale unor membri marcanţi ai Mişcării, documente şi texte legate de perioada Prigoanei, descrierea ceremoniilor de înhumare a legionarilor consideraţi eroi şi martiri etc. Cum am spus, toate aceste gazete sînt xenofobe, respectiv antisemite, dar două se evidenţiază în mod aparte prin vehemenţa lor absolută: Porunca Vremii şi Buna Vestire. Voi începe, pe scurt, cu cea de-a doua, pentru că Buna Vestire este, totuşi, surdinizată în comparaţie cu explozia fără limite, concentrată în sloganele antisemite scrise cu litere uriaşe pe frontispiciul Poruncii Vremii şi în titlurile articolelor care, majoritatea, vizau demonizarea şi batjocorirea evreilor. Buna Vestire din 1937 se axează contrapunctic, de pildă, pe ideea de acuzare a “ocultei iudeo-masonice”, prezentînd în toate numerele gazetei varii articole despre “tâlhăriile” şi “hoţiile” evreilor îmbogăţiţi pe spinarea românilor creştini. Şi acesta va fi un clişeu pe care comuniştii îl vor prelua din 1945, cu o singură schimbare: locul evreilor “paraziţi” ori “canalii” profitoare va fi luat de “mic burghezi”, “chiaburi” şi, în general, de “duşmanii poporului” incriminaţi pentru presupuse acte de vampirism financiar, negustoresc şi naţional faţă de masa românilor exploataţi. În multe cazuri (şi se cuvine specificat acest lucru), fostele victime mediatice, şi nu numai, ale extremei drepte româneşti (evreii) au luat locul acuzatorilor, cel puţin în prima fază a comunismului românesc (1945-1952). Această rocadă şi acest statut hibrid al unei victime care, mai apoi, a devenit călău (chiar şi numai simbolic) o consider specifică pentru mentalul românesc. Fenomenul Piteşti (petrecut între 1949-1952), ca reeducare prin violenţă (fizică, mentală, morală) şi ca “spălare a creierului”, va dovedi din plin acest lucru. Aşijderea, uriaşul procent de colaboratori şi informatori ai Securităţii din România, unii dintre aceştia proveniţi chiar din rîndul unor foşti deţinuţi politici marcanţi (a se vedea dosarele-scandal revelatorii din 2000-2001, puse pe tapet de CNSAS).

          Revenind, însă, la Buna Vestire din 1937, două articole mi-au atras atenţia cu precădere. Cel dintîi este semnat de Nicolae Bogdan şi se numeşte Necroforii cadavrelor morale: nu este greu de ghicit că evreii sînt consideraţi automat a fi românofagi; ca necrofori ai cadavrelor morale (ale societăţii), ei răspîndesc în jur doar pestilenţă, scîrbă, descompunere. Cel de-al doilea text este semnat de virulentul Toma Vădescu şi se numeşte Trebuie să fim antisemiţi!. Autorul consacră în evrei nişte “mosafiri famelici” care “s’au aşezat cu poftă la masa noastră, s’au îngrăşat foarte curând şi comandă acum din stomac toată gândirea oficială a ţării”. “De aceea /continuă Toma Vlădescu/ vom fi antisemiţi cu fanatism până la exces şi până la scandal dacă va trebui”, antisemitismul fiind un “imperativ de înaltă salubritate în serviciul ideii naţionale”. Acestea sînt cele două nuanţe pe care pedalează gazeta condusă de Dragoş Protopopescu şi Toma Vlădescu. Titluri precum Sângele creştinului şi aurul Israelului, Invazia bestiilor hâde, Groparii neamului românesc, Export de jidani, Obrăznicia iudaică, Sub călcâiul lui Iuda, Medicii jidani asasinează bolnavii creştini!, cu multe alte variante, împînzesc revista în scop propagandistic.

~ by ruxandracesereanu on February 3, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: