Arghezi – insolentul genial (5)

Arghezi – insolentul genial (5)

Oamenii-burtă


O atenţie aparte este acordată corporalităţii celor pamfletaţi de Tudor Arghezi, în mod special pîntecelui digestiv, culisele morale fiind acelea că obezii sînt nişte trupelnici fără apetit etic, coruptibili în chip infinit. Fiziologia oamenilor-burtă (sau a oamenilor-porci) care emană doar “untură şi rîgîială” şi care posedă o “băcănie marsupială” (la modul fizic şi psihic) îl stîrneşte pe Arghezi, publicistul, care denunţă, la un moment dat, ideea de canibalism mental şi moral, în sensul în care indivizii cu putere (“căpcăunii”) îi devoră pe ceilalţi. Organismul degenerat, puhav, înecat în grăsime (fie acesta un organism pur fizic sau un construct precum o gazetă, Parlamentul etc.) este destructurat de Arghezi şi arătat cu degetul în toate rotiţele sale blamabile. Şi în acest caz, pîntecele digestiv devine stigmatul feţelor bisericeşti alcătuite, de obicei, dintr-o “măgură de carne şi măruntaie”. Episcopul Konon se remarcă între ei ca un “uriaş cărnos în hoit”, conţinînd cîteva sute de kilograme de “carne şi osînză”. Ierarhii obezi sînt atacaţi dintr-o formă de sancţionare sufletească (spirituală) la adresa trupului-porc. Mîncăi, cheflii, beţivi, aceştia sînt umflaţi, îndopaţi, “buhoşi”, au forma butiilor, a burdufurilor, a buturugilor, a cimpoaielor. Stomacul şi lumea în care ei trăiesc sînt ubueşti; de aceea, Jarry şi-ar fi găsit oameni-Ubu o puzderie în lumea prelaţilor zugrăviţi de Arghezi. Al doilea nucleu de atac, la nivelul corporalităţii, după pîntecele digestiv, este chipul. Acesta este demolat prin gură mai ales, căci gura (cu funcţie de ingurgitare) trimite tot la pîntecele digestiv şi, de asemenea, în registru psihanalitic, la sex. Chipul este deconstruit grotesc prin toate celelalte organe vizibile: nasul, urechile, ochii; acestea se contopesc monstruos, fac schimb între ele, se lichefiază, reconstruind făpturi anamorfotice, dar goyeşti. Un astfel de individ urgisit de pamfletar este un ziarist care are capul turtit şi “moale ca o bucată de cocă sau ca un burduf de urdă” (deci, remodelabil), “cîlţi pe buzele groase”, “urechile în dreptul gurii, alteori pe creştet”. Un alt organ, de data aceasta ascuns, care este sancţionat prin imagini groteşti (uneori avangardiste) este creierul, demolarea fiind adresată capacităţii de gîndire a individului pamfletat. Un politician, de pildă, are drept creier un “capac de frişcă într-o coajă de melc”. Cînd Arghezi are poftă de ridiculizare absolută a corporalităţii victimei sale, el atacă tot: picioare, mîini, unghii, sex, cel din urmă fiind împachetat şi livrat într-o formă grotescă, dar succintă.

Proiecţiile demolatoare exagerate şi, totuşi, plastice ale lui Arghezi nu au fost întrecute nici astăzi de vreun publicist sau pamfletar român: nicicînd nu a mai fost întîlnit un asemenea registru excremenţial şi libidinos precum acela prin care Arghezi i-a executat pe românii consideraţi a fi sancţionabili în perioada sa deplin pamfletară (1911-1943). Nicicînd, viaţa ca excreţie şi putrefacţie nu a primit o asemenea anvergură de pamflet etic în publicistica românească. “Arta” coprologiei argheziene din pamflete încoronează furtunos, de aceea, blîndele “bube, mucegaiuri şi noroi” din poezie. Biologicul transformat în cosmos putrefact a devenit lege în publicistica pe care tocmai am analizat-o punctual. Arghezi a adulmecat mai cu seamă putridul şi, de aceea, presa comunistă îl va executa, mai tîrziu, în 1948, cu ajutorul lui Sorin Toma, prin chiar acest registru preferat al pamfletarului.

 

(acest eseu face parte din volumul Imaginarul violent al românilor, Editura Humanitas, 2003)

 

Advertisements

~ by ruxandracesereanu on January 31, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: